okul öncesi kademesi
ilkokul kademesi
ortaokul kademesi
lise kademesi

Okul Öncesi

ide

okul öncesi

Okul öncesinin, başarılı bir eğitim hayatının temeli olduğuna inanırız. Okul öncesi eğitiminde başlıca amacımız, çocuklarımıza temel beceriler kazandırmanın yanı sıra,onları her bakımdan okula hazırlamak, okul olgunluğuna ulaşmalarını sağlamaktır.

İlkokul

ide

ilkokul 

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra, sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

ortaokul

ide

ortaokul

Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız.

Lise

ide

lise

Lise, öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak hayatlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini şekillendirdikleri önemli bir dönemdir. Bu dönemde öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarmayı hedefler; onlara danışmanlık, sınavlara hazırlık ve yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek oluruz.