• akademik_drama_slider

DRAMA
Çocuk ve oyun birbirinden ayrılmaz iki olgudur. Drama da oyunsu özelliği nedeni ile öğrencinin yaratıcılığına, sosyalleşmesine katkıda bulunur. Öğrenci gerçek dünyadaki deneyimlerini üstlendiği role beden dilini kullanarak yansıtır. Birlikte çalışma becerisinin yanı sıra dinleme ve dil becerisini de geliştiren drama dersleri öğrencinin yaratıcılığını, hayal gücünü de besler.