• akademik_muzik_slider

MÜZİK
ide’de öğrencilerimizin sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olarak yetişmeleri, müzik alandaki yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için bir eğitim programı uyguluyoruz. Bu program ile öğrencilerimize hem müzik sevgisini kazandırıyor hem de öğrencilerimizin sanatla iç içe yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Müzik derslerimiz, müzik odasında ana sınıfı 1.ve 2. sınıflarda temel müzik eğitimi, şarkılar, orff çalgılarıyla eşlik etme şeklinde işleniyor. 3.sınıftan başlayarak temel müzik eğitiminin yanında, enstrüman eğitimine önem veriliyor. Piyano, gitar, keman, perküsyon, orff ve koro çalışmalarıyla müzik eğitimi destekleniyor ve müzik kulübü çalışmalarıyla pekiştiriliyor.