• akademik_satranc_slider

SATRANÇ
Bilimsel araştırmalar insanların iki şekilde düşündüğünü ortaya çıkarmıştır. Biri kelimelerle düşünme, diğeri ise görsel ve uzaysal sembolleri kullanarak düşünme.  Görsel sanatlar, geometri gibi derslerin yanı sıra satranç dersinin görsel-uzaysal düşünme becerisine yaptığı katkı yadsınamaz. 

ide okullarında uygulanan Bilişsel Temelli Öğrenme yaklaşımının en büyük destekçilerinden olan satranç derslerinde öğrencilere akıllarına gelen ilk hamleyi yapmadan önce seçenekleri değerlendirmelerini, sonraki hamleleri düşünmelerini öğreterek planlama becerilerini geliştiriyoruz. Aklında bir hareket dizisi canlandıran öğrenciler, hamleleri görselleştirerek eşzamanlılık ve ardıllık becerilerini kuvvetlendiriyorlar. Bunların doğal bir sonucu olarak satranç bilen çocuklar daha iyi problem çözen, özgürce karar verebilen, yenildiğinde vazgeçmeyen, sportmen bireyler olarak yetişiyor.